Onze nieuwe bestuurder Esther Reinhard stelt zich voor

Sinds 1 november heeft Esther Reinhard het stokje van Thea Roelofs overgenomen. Samen met Arlette Sprokkereef vormt ze nu het bestuur van Enver. In deze nieuwsbrief stellen we haar aan u voor!

Esther is 56 jaar en woont samen met haar man en zoon. Daarnaast heeft ze een studerende dochter die op kamers woont. 

Esther begon haar carrière met de studie Gezondheidswetenschappen. Esther: ‘Ik wilde met de mens bezig zijn, iets met gezondheid. Met name de veelzijdigheid en 24-uurs dynamiek van ziekenhuizen sprak me aan. Het is een bijzondere plek, waar voor veel mensen het leven begint en soms ook weer eindigt.’ Na haar studie ging Esther aan de slag in de medische wereld, eerst als staffunctionaris in een ziekenhuis en later als manager. In 1997 maakte ze een uitstapje naar Randstad. ‘Dat was een totaal andere omgeving, maar de functie als vestigings-/branchemanager paste goed bij mij: het was heel breed, afwisselend en dynamisch. Ik heb in die functie veel gezien en geleerd en kon er echt iets toevoegen. Dat vind ik belangrijk.’ Na enkele jaren keerde Esther terug naar de zorg, als divisiemanager in het UMCG en daarna het LUMC. In 2011 werd ze directeur van het Academisch Centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie, Curium. Om, onder andere, samen met de ketenpartners vorm te geven aan de transitie en transformatie van de jeugdzorg. Al doende leerde Esther ook steeds beter de wereld van de jeugd- en opvoedhulp kennen. ‘Het raakt me als ik zie wat kinderen en gezinnen soms aan ellende meemaken; als het gezinsleven niet brengt waarop is gehoopt. Als zorgen en problemen overheersen en de kinderen geen geborgenheid kennen, dat is heel verdrietig.’

Met Enver verwacht Esther vaker iets te kunnen betekenen in het leven van kinderen, jongeren en gezinnen. ‘Enver is een grote aanbieder met een heel breed aanbod. Juist door die omvang kunnen we een verschil maken. Niet alleen door passende hulp te bieden aan duizenden kinderen, jongeren en gezinnen, maar ook door als grote partij met de ketenpartners en gemeenten aan tafel te zitten en actief mee te denken over ontwikkelingen in het zorglandschap.

Esther’s kijk op pleegzorg
Pleegzorg is één van de dingen waar Esther graag meer van wil weten. Ze is blij dat ze zich hiermee bezig mag gaan houden. Pleegzorg is relatief nieuw voor haar en daardoor uitdagend. ‘Ik heb respect voor mensen die het pleegouderschap aangaan. Ik vind het heel mooi en het is een vorm van naastenliefde. Tegelijkertijd is het geen makkelijke taak. Ik vind het daarom essentieel dat Enver een belangrijke bijdrage levert aan het ondersteunen van ouders bij het pleegouderschap.’

Pleegzorg is ook weer niet hélemaal nieuw voor Esther. Zo heeft ze dit ook gezien in eigen omgeving, doordat familie van haar een pleegkind opvangt. ‘Het kan veel vragen van een gezin. Gelukkig zijn er ook veel succesverhalen: kinderen die geborgenheid en structuur vinden en een stevige basis voor hun toekomst leggen’.

Esther hoopt met Enver meer gezinnen te bewegen om zich ook in te zetten voor pleegkinderen. Afgelopen week heeft ze kennisgemaakt met de pleegouderraad van Enver. Esther hoopt in de komende periode pleeggezinnen te kunnen ontmoeten op een manier die past binnen de coronamaatregelen. De eerste afspraken staan al gepland.

EstherReinhard