Geheime plaatsingen: vragenlijst en het delen van foto’s

April 2021

Vragenlijst
Op dit moment is de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen (NVP) bezig met een klein onderzoek naar geheime plaatsingen. Via hun helpdesk krijgen zij regelmatig signalen dat afspraken rondom geheime plaatsingen niet duidelijk zijn voor pleegouders. Pleegouders hebben behoefte aan duidelijkheid, zodat ze weten wie welke beslissingen neemt, wat ze van instanties kunnen verwachten en hoe ze zelf om kunnen gaan met een geheime plaatsing. Na een korte inventarisatie bij een aantal pleegzorgorganisaties blijkt dat er (meestal) geen protocol of richtlijn is die zowel professionals als pleegouders kunnen gebruiken bij een geheime plaatsing. Er blijkt ook bij pleegzorgbegeleiders een vraag te zijn naar praktische handvatten, zodat zij binnen een kader afwegingen kunnen maken en hun besluiten kunnen onderbouwen.

In de maand april vraagt de NVP daarom aan pleegouders die een geheime plaatsing hebben of hebben gehad om een vragenlijst in te vullen. De uitkomsten van deze meldactie geven hen een bredere inkijk in de ervaringen van pleeggezinnen met een geheime plaatsing. De NVP: “op basis hiervan kunnen we bepalen of de ervaren onduidelijkheden die via onze helpdesk zijn binnengekomen breder spelen en wat deze gezinnen zou helpen. Afhankelijk van de uitkomsten zullen wij met concrete verbeteracties komen, zoals bijvoorbeeld het opstellen van een éénduidige richtlijn rondom geheime plaatsingen.

Aangezien de doelgroep beperkt is, vragen we om jullie hulp! Zouden jullie deze meldactie willen verspreiden onder alle aangesloten pleeggezinnen? De vragenlijst kan t/m zondag 2 mei ingevuld worden. Alvast bedankt!”. 

Foto’s delen
We ervaren regelmatig dat pleeggezinnen foto’s sturen van hun pleegkinderen naar de voogd van de kinderen of naar de biologische ouders van de kinderen. In sommige gevallen is de locatie van deze foto (en dus de verblijfplaats van de kinderen) te traceren via Google. Hierbij leggen we uit hoe dit werkt en hoe u dit kunt voorkomen. 

Als je een foto doorstuurt en je hebt je locatiegegevens uitstaan, dan kan een derde partij alsnog de locatie van de foto achterhalen als een voogd of pleegzorgbegeleider de locatiegegevens wél heeft aanstaan. Het is daarom belangrijk dat iedereen die betrokken is bij een kind de locatietrekker op hun telefoon uitzet.

Een geschatte locatie uit een foto verwijderen:

  • Open Google Foto's  op je Android-telefoon of -tablet.
  • Tik op een foto of video en dan op Meer .
  • Tik naast de locatie op Verwijderen .

De locaties van je foto's verbergen voor anderen:

  • Open Google Foto's   op je Android-telefoon of -tablet.
  • Tik rechtsboven op je profielfoto of initiaal   Instellingen voor Foto's.
  • Schakel Locatiegegevens van foto's verbergen in.