Agenda: Training hechting (deel 1/2)

Training hechting
In deze training gaan we gedurende twee avonden aan de slag rondom het thema hechting. Wat is hechting en hoe verloopt een normale ontwikkeling? Hoe kan het mis gaan en welke gevolgen heeft dit voor een kind? Aan het eind van de training heeft u meer kennis over hechting én heeft u inzicht in de hechtingsstijl van uw eigen pleegkind. En het allerbelangrijkste; hoe u uw pleegkind kunt helpen om het basisvertrouwen (terug) te krijgen.
De training wordt verzorgd door twee pleegzorgbegeleiders van Enver.

Locatie en tijd
Beide bijeenkomsten zijn van 19.30 tot uiterlijk 22.30 uur en vindt plaats bij Enver, locatie Heindijk 16 in Rotterdam.

Aanmelden en deelname
U kunt zich voor de training aanmelden via uw pleegzorgbegeleider. De training bestaat uit twee bijeenkomsten, de tweede bijeenkomst is op 22 december. Om deel te nemen aan de training is het van belang dat er minimaal een half jaar een pleegkind bij u woont.

Locatie:
Digitaal of bij Enver

Datum:
10-03-2022