Dag 2020, hallo toekomst!

Kent u dat gevoel aan het einde van het jaar? Dat je het jammer vindt dat het jaar weer voorbij is? 

Nou wij niet! Dit jaar tenminste niet. 
“Hoe eerder, hoe beter”, is dit jaar ons motto. 

Het jaar dat bijna achter ons ligt, het jaar 2020, was voor bijna iedereen een lastig jaar. Op slot, eenzaamheid, virus en waanzin. Allemaal onderwerpen die we graag bij 2020 laten en niet mee willen nemen naar 2021. 

Maar… We moeten ook zeker niet vergeten dat we ook echt wel het één en ander bereikt hebben in dit jaar. Het grootste karwei is natuurlijk bij iedereen thuis geleverd. Dag in dag uit, onder ongemakkelijke omstandigheden hebben we toch maar mooi de zorg geboden aan al onze pleegkinderen. Wat super dat zij bij u en bij ons een goed plekje hadden, en daardoor wel de mogelijkheid hadden om gewoon met hun leven door te gaan. In de samenwerking met Enver hebben we het als pleegouderraad (por) voor elkaar gekregen dat onze langgekoesterde wens van het buddyproject van start gaat. Daarmee hopen we nog meer pleegouders een extra steuntje in de rug te kunnen geven. Naast de goede begeleiding die Enver biedt, kan een pleegouderbuddy namelijk een extra luisterend oor en dat ‘pleegouders-onder-elkaar’-begrip geven. Ook weten ze vaak de vinger op de zere plek te leggen en de schouder aan te bieden op die momenten waarop dat nodig is. Fijn dat dit nu vorm krijgt.

In de coronatijd hebben we als por steeds weer gehamerd op extra begeleiding van de moeilijkere pleegzorgplaatsingen in gezinnen. Gezinnen bijvoorbeeld waar de kinderen helemaal uit hun doen waren, doordat voorspelbaarheid en structuur voor een groot deel wegvielen vanwege het sluiten van scholen of andere dagbesteding. Dit heeft er misschien mede voor gezorgd dat er relatief weinig coronagerelateerde extra uitplaatsingen of breakdowns zijn geweest. 

Middels de nieuwsbrief en enkele leuke acties, onder meer de brief in mei en de prijsvraag voor de Week van de Pleegzorg, hebben we contact gehouden met u, pleegouders. Het is enorm fijn om te merken dat de nieuwsbrief zoveel gelezen wordt. Uw reacties, vooral op de pluim, worden door de pleegzorgbegeleiders en door ons erg gewaardeerd. 

In 2021 gaan we met volle moed verder. We hopen corona dan achter ons te kunnen laten en het elkaar ontmoeten weer op te pakken. We willen dan ook graag weer interessante en inspirerende bijeenkomsten organiseren en kijken nu al naar een gepaste vorm daarin. Heeft u ideeën over themabijeenkomsten, kleinschalige ontmoetingen tussen pleegouders en korte workshops of langerdurende trainingen? Neem dan contact op met de por via pleegouderraad@enver.nl. Ook kijken we uit naar het landelijk platform pleegzorg dat ergens in april of mei van start zal gaan. 

2021 wordt vast een geweldig jaar. Een jaar waarin we pleegzorg uitbreiden, stevig houden en doorontwikkelen. Dat doen we graag samen met u. Met elkaar gaan we er iets moois van maken. Wij hebben er zin in!