Pleegvergoeding 2021

De pleegvergoeding is bedoeld voor de normale, terugkerende kosten voor opvoeding en verzorging van je pleegkind. Het gaat daarbij onder meer om de kosten voor voeding, inrichting, verwarming, wassen, zak- en kleedgeld, deelname aan maatschappelijke activiteiten (sport en andere ontspanning), kleine kosten van onderwijs (pennen, agenda, schriften, enz.) en reiskosten (bijvoorbeeld voor school- en weekendbezoek aan ouders) tot 500 km per kalenderjaar per kind.

Jaarlijks wordt landelijk vastgesteld hoe hoog de pleegvergoeding is. Dit wordt vastgelegd in de Regeling Pleegvergoeding, die onderdeel is van de Regeling Jeugdwet (art. 5). Daarin staan onder andere regels over de hoogte van de basisbedragen per leeftijdscategorie, in welke gevallen een toeslag gegeven kan worden en wanneer een korting moet worden toegepast.

Pleegvergoeding 2021

Leeftijd pleegkind        Bedrag per maand        Bedrag per dag

0 t/m 8 jaar                   € 585,00                           € 19,23

9 t/m 11 jaar                  € 593,00                           € 19,49

12 t/m 15 jaar                € 645,00                           € 21,22

16 t/m 17 jaar                € 713,00                            € 23,43

18 jaar en ouder            € 720,00                           € 23,68

De pleegvergoeding is een dagvergoeding. Dit betekent dat de hoogte van de vergoeding die je ontvangt per maand kan verschillen, afhankelijk van het aantal dagen in de betreffende maand.

Toeslagen voor crisisplaatsingen
Wordt een kind onverwacht in je gezin geplaatst én is dit zijn of haar eerste uithuisplaatsing? Dan ontvang je maximaal vier weken een extra vergoeding van €3,84 per kind per dag. Deze vergoeding is bedoeld voor de extra kosten die je in crisissituaties maakt, denk aan extra kleding of de inrichting van de slaapkamer.

Toeslag voor drie pleegkinderen
Zorg je voor drie of meer pleegkinderen? Dan ontvang je vanaf het derde pleegkind een toeslag van €3,84 per dag, gedurende de tijd dat er drie of meer pleegkinderen in huis wonen. Deze toeslag is er voor bijvoorbeeld huishoudelijke hulp of vervanging van meubels.

Toeslag voor zorg voor een pleegkind met een beperking
Zorg je voor een pleegkind met een lichamelijke, geestelijke of zintuigelijke beperking? Dan ontvang je een toeslag van maximaal €3,84 per dag. Enver beoordeelt of de toeslag wordt uitgekeerd en beoordeelt de hoogte van de toeslag.