Speerpuntenplan por 2021

Maart 2021 - Wij zijn de por (pleegouderraad): het medezeggenschapsorgaan van pleegouders bij Enver.  

Wij werken met een speerpuntenplan, een richtlijn voor onze werkwijze, visie en plannen. We onderschrijven het motto van Enver: Samen. Sterker. Verder. 

Samen: 
We zijn er voor u, pleegouders, en willen met u samen alle aspecten rondom het pleegouderschap versterken. 

Wij zijn samenwerkingspartner van Enver, en geven daarom constructief kritisch, gevraagd en ongevraagd advies en input aan hen die het beleid rondom pleegzorg vorm geven.

Wij volgen de ontwikkelingen in pleegzorgland binnen Nederland nauwlettend en stellen u op de hoogte van nieuwe en interessante ontwikkelingen.   

Sterker: 
Verbeteren van pleegzorg staat als hoogste goed in ons vaandel. Ons doel is pleegouders verstevigen. Hen sterker maken door hen uit te rusten met voldoende kennis en tools om het kind te helpen groeien. 

Verder: 
Nu en in de toekomst streven wij naar optimale communicatie met pleegouders en met Enver met als doel pleegzorg op de kaart te zetten, te houden en door te ontwikkelen. Want ieder kind verdient een gezin, en ieder pleeggezin verdient de best haalbare ondersteuning. 

Samen Sterker: 
Het optimaliseren van de zorg aan kwetsbare (pleeg)kinderen kunnen we niet alleen. We hebben uw input nodig. U bent onze achterban en we horen graag uw signalen als dingen anders kunnen!

Sterker Verder:
Met het bijhouden van allerlei landelijke ontwikkelingen, het oppikken van de signalen die u als pleegouders aan ons geeft en onze brugfunctie naar Enver kunnen we uiteindelijk steeds een stukje sterker verder komen.

Kortom: Samen. Sterker. Verder!

Speerpunten waar we ons de komende tijd hard voor gaan maken 

  • Constructieve samenwerking met Enver
  • Pleegoudertevredenheid
  • Werving en matching pleegouders (met name in anderstalige doelgroepen) 
  • Scholing/trainingen/thema-avonden
  • Zorgondersteuning pleeggezinnen
  • Buddyschap en vertrouwenspersoon
  • Uitstroom van pleegkinderen (breakdown, doorplaatsing of 18+) 
  • Communicatie met u middels e-mail, nieuwsbrief, website

Voor het gehele plan verwijzen we u graag naar de website: enver-pleegzorg.nl. U kunt de por bereiken via mailadres por.enver@gmail.com.