Nieuws vanuit de por

Maart 2021 - De eerste nieuwsbrief van het jaar 2021. Het jaar waarin hopelijk veel ten goede gaat veranderen. Waar we natuurlijk met zijn allen alleen maar blij van gaan worden. Maar nu nog even niet. We moeten nog even geduld hebben! Middenin de sneeuw, maar met voldoende afstand ;-) kijkt de pleegouderraad (por) naar de start van dit jaar, naar onze voornemens en naar onze plannen.

Eind 2020 deden we meerdere oproepen voor nieuwe por-leden. En met succes! We kregen wel zes aanmeldingen en drie ervan hebben al daadwerkelijk hun inbreng kunnen leveren aan de vergaderingen. Het is heerlijk om weer nieuwe aanwas te hebben en te luisteren naar andere zienswijzen. Nu moet u niet denken dat aanmelden voor de por geen zin meer heeft, want we hebben helaas te maken met wat verschuivingen en stoppende leden, dus: nieuwe mensen zijn altijd welkom! U kunt hiervoor mailen naar por.enver@gmail.com. 

Begin dit jaar hebben we ons druk gemaakt over het jaarverslag van 2020, dat te lezen is op de website van Enver Pleegzorg.

Ook hebben we ons best gedaan om onze visie en speerpunten te vertalen naar een plan: het speerpuntenplan. Ook dit is kortgeleden op de website geplaatst (in het nieuwsoverzicht). Daarin kunt u lezen waar we ons druk om maken in 2021/ 2022, waar we aandacht voor willen en wat we verder willen ontwikkelen. Natuurlijk is dit onlosmakelijk verbonden met Enver. En niet te vergeten: met u! Daardoor zal er altijd beweging zijn.

Het programmateam van Enver is druk bezig met het uitzetten van de P-toets. Dit is de pleegoudertevredenheidtoets, die binnenkort digitaal naar u verzonden wordt. We hebben meegekeken met de vraagstelling en zullen ook de verwerking van de door u gegeven antwoorden en het beleid dat daarop ontwikkeld wordt, nauwlettend volgen. Dit jaar is dit een belangrijk punt, waar we u dus ook later van op de hoogte zullen brengen.

Ook is het programmateam van Enver bezig met de pleegouderbuddy’s. De eerste training voor buddy’s is zojuist afgerond, waardoor Enver tien buddy’s rijker is. Alle startende pleeggezinnen zullen verbonden worden aan één van die buddy’s. Daarmee zullen nieuwe pleegouders beter uitgerust worden en zullen zij zich nog meer gesteund voelen in het prille begin van het pleegouderschap. Tenslotte is het programmateam druk bezig met het onderzoeken of een vertrouwenspersoon speciaal voor pleegouders binnen Enver vorm kan krijgen.

De nieuwe bestuurder van Enver, Esther Reinhard, is alweer een maand of 4 aan het werk. Zij bezocht de voorzitter en nieuwe secretaris (en hun pleegkinderen) tijdens een lunch en maakte zo heel praktisch kennis met de pleegzorg. We hopen dat ze de ontmoeting nog lang zal herinneren. Als een fijne, maar ook kenmerkende herinnering. Als tegenhanger van de vele cijfers en theoretische kaders die haar werk met zich meebrengt.

De por heeft een nieuwe secretaris, schreef ik al. Daarmee komen er ook wat nieuwe dingen. Zo heeft de por een nieuw mailadres, zodat we nog sneller en effectiever met u in contact kunnen komen. Dit adres is een Gmail-account, waardoor we ook vanuit huis wat makkelijker onze mail kunnen checken.

Ook profileren we onszelf wat meer op de website van Enver, met foto’s, een echt smoelenboek en verschillende artikelen. Het is leuk om daar eens een kijkje te nemen. Tenslotte hebben we een nieuwe rubriek: ‘tante Cor van de Por’. Op een luchtige wijze, puur Rotterdams, met een rauw randje, geeft tante Cor tips, leuke weetjes en fijne omdenkertjes. Lekkere afwisseling in de vaak al zo serieuze wereld van pleegzorg.  

Oh ja, en op de valreep nog even mooi nieuws! Er hebben zich maar liefst 60 pleeggezinnen aangemeld voor de thema-avond op 4 maart. Wow! Wij zijn trots en blij met zoveel aanmeldingen. U zult er geen spijt van krijgen: het is echt een avond voor u. Tijdens deze avond bent u even lekker de belangrijkste! In een volgende nieuwsbrief komen we hier uiteraard op terug. 

Kortom, we zijn lekker bezig. Voor u en het liefst met u! Heeft u iets te melden, iets te vragen of wilt u iets kwijt? Wilt u meewerken aan een column, een pluim of een mooie tip doorgeven? Of, wilt u misschien een recensie schrijven over de thema-avond van 4 maart?

Mail het ons: por.enver@gmail.com.