De Pluim maart 2023

De nieuwsbrief van december leverde maar liefst zes aanmeldingen op voor nieuwe pluimen! Nieuwe aanmeldingen zijn altijd welkom, dat moeten jullie ook vooral blijven doen, maar twee pluimen per nieuwsbrief en vijf nieuwsbrieven per jaar, betekent zelfs hier een wachtlijst.

In deze nieuwsbrief vertellen de familie Sluimers en de familie van der Hoek waarom hun pleegzorgbegeleiders Regina Rockenfeller en Nicole Koopmans een Pluim verdienen. 

De Pluim voor Regina Rockenfeller

De eerste Pluim in deze nieuwsbrief is van de familie Sluimers, ze geven een Pluim aan Regina Rockenfeller. Ze vertellen:

‘Het is gewoon of ik regelmatig een fijne koffievisite hebt wanneer Regina op bezoek komt. Iemand met wie ik over de kinderen kan praten. Ik voel me mezelf, ik kan alles zeggen, het voelt niet als iemand die komt inspecteren of zo. En dat ze een stuk jonger is dan ik ben, maakt helemaal niet uit.

Grappig ook: Toen ze voor het eerst bij ons kwam, zagen we wat bekends aan elkaar, na wat nadenken bedacht Regina dat we elkaar in de afgelopen jaren af en toe op de school van haar zusje tegen zijn gekomen. Blijk je met een vreemd iemand toch weer een linkje te hebben.’

Goede begeleiding
Dat zegt Marijke Sluimers, ze is (met haar man Johan) pleegouder van een bonuskleinkind van 3 jaar. Nooit aan pleegzorg gedacht, maar door de omstandigheden pleegouder geworden. En dan nu, mede door de goede begeleiding van hun pleegzorgwerker Regina Rockenfeller, pleegouders van niet één, maar twee kinderen.

‘Voor ons was alles nieuw, maar mede dankzij Regina hebben we een goed gevoel bij het pleegouder zijn en wilden we ook op de lijst voor nood- en crisiopvang.’

Sinds een aantal weken hebben ze daarom ook een meisje van 4,5 jaar in huis. ‘Niet altijd makkelijk twee kinderen die in leeftijd dicht bij elkaar zitten, maar Regina ondersteunt ons met goede adviezen. Zo gaf ze aan dat dat ik de twee kinderen best af en toe uit elkaar kan halen wanneer ze ruzie hebben en dan de oudste even op haar kamer kan zetten. Ik vond dat moeilijk omdat ik niet het signaal wil geven dat ik haar wegstuur, maar Regina gaf de tip om te zeggen dat het geen straf is, dat ik niet boos ben en dat even spelen op haar kamer leuk is. En dat werkt. Met zulke tips kan ik weer verder.’ We zijn erg gesteld op Regina en hebben veel vertrouwen in haar. Regina verdient een pluim!

De Pluim voor Nicole Koopmans

De tweede Pluim is voor Nicole Koopmans en komt van Paul en Eline van der Hoek. Zij hebben kort geleden afscheid moeten nemen van hun pleegzorgbegeleider Nicole Koopmans en willen haar nog graag even in het zonnetje zetten.

‘Meer dan acht jaar kwam Nicole trouw elke zes weken op bezoek. Het waren gezellige bezoekjes, maar ze kwam nooit alleen om thee te drinken. Het was zeker ook ‘werken’ met elkaar.’ De familie Van der Hoek heeft een pleegzoon van nu 11 jaar. Zo ongeveer tegelijk met zijn komst (ruim acht jaar geleden) kwam ook Nicole om de hoek kijken. Samen hebben ze veel meegemaakt, zeker ook in de periode dat er veel rechtszaken waren rondom een pleegdochter die drie jaar bij hen heeft gewoond en onverwacht terug ging naar haar moeder.

Paul: ‘Nicole voegt altijd iets toe: theoretische kennis over allerlei pleegzorgthema’s, praktische zaken die ze voortvarend geregeld heeft, maar ook peilt ze hoe het met ons gaat en ziet wat we nodig hebben.’

Als er naar een voorbeeld gevraagd wordt, vertelt Eline: ‘Jaren geleden waren de bezoeken van onze pleegkinderen nog begeleid en op locatie. Nicole zat bij één van die bezoeken en zei toen: ‘Weet je wel hoe hard jij werkt tijdens het bezoek?’ De verhouding tussen onze pleegzoon en zijn biologische moeder is gecompliceerd en die opmerking heeft ervoor gezorgd dat we meer zijn gaan accepteren dat ze beiden hun plafond hebben en dat we daar met ons ‘werken’ maar heel beperkt iets aan kunnen doen.’

Netwerken
Nicole is ook goed in netwerken: toen Paul en Eline aangaven dat ze weer nadachten over een bijplaatsing, kwam Nicole al heel snel met de vraag of ze een aantal weekenden per jaar een jongen op wilden vangen uit een pleeggezin uit de buurt (uit haar case load) om dit gezin te ontlasten. Dat dit een goede match is, had Nicole goed voorzien.

‘Lieve Nicole, je bent gestopt als pleegouderbegeleider omdat je op een andere meer wilt betekenen voor pleegkinderen, bio-ouders en pleegouders. Heel knap dat je naast je werk nu bijna klaar bent met je studie orthopedagogiek. Gelukkig blijf je bij Enver werken en komen we je in je rol als gedragswetenschapper ook gewoon weer tegen. Dankjewel voor al je steun en begeleiding!’