Nieuws van de Pleegouderraad maart 2023

De tijd vliegt! Denk ik de laatste kerstkransjes uit de chocoladepot te pakken, blijken het al paaseieren! En daar is ook alweer de voorjaars-editie van de nieuwsbrief van de POR. Soms lijkt de tijd echt harder te gaan dan je zelf loopt, dat geldt ook voor ons als POR. Wat hebben we veel gedaan, ook al is dat nog niet helemaal zichtbaar buiten de raad.

We verwelkomden pleegopa Henny als aspirantlid, en daarmee ging een lang gekoesterde wens in vervulling; een netwerkpleegouder voor meer diversiteit rond de verschillende vormen van pleegzorg in de POR. Samen met zijn vrouw zorgt hij voor hun twee kleinkinderen. Nog completer werden we met de komst van pleegvader Juriaan, werkzaam binnen het sociaal domein, en daarmee een enorme verrijking met betrekking tot de beleidsmatige en inhoudelijke kennis binnen POR. Samen met zijn man zorgt hij al 10 jaar voor een lieve kerel. Het kan bijna niet op, wat zijn we blij met jullie komst, vanaf deze plek nogmaals; Welkom!

Negen
En terwijl ik dit zo schrijf denk ik; 9. Ne-gen! De Pleegouderraad telt hiermee 9 mensen, die ieder vanuit andere levenservaring, beroepsmatige bezigheden en interesses allen iets anders mee brengen. Dat we elkaar daarin mooi aanvullen bleek tijdens een van de vergaderingen waarin we met elkaar hebben gebrainstormd over het speerpuntenplan 2023. Wie zijn we, wat kunnen en willen we voor alle 1500 pleeggezinnen (of bepaalde groepen/gebieden/vraagstukken uit die groep) bereiken.

Niet stil
Omdat we deels nog in het proces van groepsvorming, ontdekken en verdelen van aandachtsgebieden zitten, laat het speerpuntenplan iets langer op zich wachten, we werken het graag nauwkeurig uit. Voor de ondertiteling, want we begrijpen natuurlijk dat u hier alleen maar nieuwsgieriger van wordt; we zijn een groep mensen met veelal een baan naast het pleegouderschap, en dat laatste heeft natuurlijk ook onze aandacht nodig. Wat we doen, doen we graag goed. Daar heeft u ook iets aan. We zitten namelijk niet stil; we proberen juist te monitoren wat er speelt in pleegzorgland. Dat gebeurt op veel gebieden; financiën, regelgeving, wachtlijsten, wpb, crisispleegzorg etc.

We proberen zoveel mogelijk te lezen, (online) bijeenkomsten bij te wonen, mee te werken aan onderzoeken dmv (landelijke) vragenlijsten, of bij te dragen aan informatieve bijeenkomsten om pleegzorg op de kaart te zetten. Op die manier krijgen we de speerpunten scherp in zicht, en kunnen daarmee gericht vragen stellen binnen Enver, of u beter op de hoogte stellen van wat belangrijk is.

Luisterend oor
Al met al, hopen we jullie een klein beetje te hebben bijgepraat van wat speelt binnen de Pleegouderraad. Dat we druk bezig zijn neemt natuurlijk niet weg, dat er altijd iemand is met een luisterend oor, of meedenkende suggesties. Laat je gerust horen via por.enver@gmail.com

In de volgende nieuwsbrief stellen Juriaan en Henny zich kort aan jullie voor!

Met een hartelijke groet namens de pleegouderraad;

Erik, Debbie, Ronald, Eline, Marjan, Juriaan, Henny, Margreet en Angélique