Het Bloemetje voor pleegmoeder Gerda

Het is feest! Roshnie wordt 21 jaar. Dat betekent dat de pleegzorg zal worden beëindigd en Gerda stopt met de pleegzorg. Als dank voor haar jarenlange inzet overhandigt pleegzorgbegeleider Monique Zijlmans haar graag een Bloemetje. 

Monique vertelt: "Bij het afscheid hebben we stilgestaan bij de stappen die Roshnie de afgelopen jaren gemaakt heeft. De mooie ontwikkelingen die zij heeft laten zien zoals haar middelbare school diploma, de kappersopleiding, een baan, autorijbewijs, voor zichzelf op een juiste manier omgaan met relaties met familieleden en een fijne vriend. Naast de kracht van Roshnie zelf is dit mogelijk gemaakt door haar verblijf in het pleeggezin.

Afgesproken is daarom pleegouder Gerda Doddema in het zonnetje te zetten! Gerda heeft, samen met haar man Jim, sinds 2008 meerdere kinderen een plek in hun gezin gegeven. Ook tijdens het ziekteproces en na het overlijden van pleegvader Jim is Gerda hiermee door gegaan. Zelfs over de crisisplaatsing van het nichtje van Roshnie hoefde Gerda niet na te denken en bood, voor maanden, plek in haar gezin.

Op het gebied van haar eigen gezondheid heeft Gerda ook veel mee gemaakt de afgelopen jaren. Dit heeft haar niet kunnen beperken in de pleegzorg voor Roshnie en haar betrokkenheid naar de kinderen en de jongeren die nu niet meer in haar gezin wonen."

Monique Zijlmans richt het woord tot Gerda: 
“Ik heb jullie pleeggezin 11 jaar mogen begeleiden. Gerda, diep respect heb ik voor jou! Je vindt het heel moeilijk om met de pleegzorg te stoppen. In je hart zou je graag hiermee door willen gaan, maar vanuit de wijsheid dat dit juist is maak je deze keuze. Gerda, namens Enver Pleegzorg: dank, dank, dank!”

FotostukjeGerda