Nieuws van de POR april 2023

 

Met de zon in het vooruitzicht, de langer lichte dagen ziet de wereld er toch net een beetje anders uit. Alles komt buiten tot leven, en daarmee ook de vele prikkels die dit voor sommige kids met zich mee kan brengen. Al moet ik zeggen; in de zon op een bankje bijsturen voelt toch een beetje anders, net wat warmer, en dan ziet de wereld er toch net even anders uit.

Binnen de pleegouderraad volgen we de ontwikkelingen in pleegzorgland. Een aantal van ons bezoeken het symposium Pleegzorg en Gezinshuizen. De kracht van samen, we vinden het een mooi thema, want uiteindelijk toch 1 van de thema’s die veel omvat van wat we als pleegouders doen. Altijd op zoek naar verbindingen met alle betrokkenen, zoekend naar mogelijkheden. Diverse thema’s komen deze dag aan bod. Wellicht vertellen we jullie in de volgende nieuwsbrief hoe het was! Ook op dat vlak zijn er diverse ontwikkelingen gaande, om samenwerkingsvormen te onderzoeken, te verbeteren.

Op stapel staan de ontmoetingsavond met de Raad van Toezicht, een ontmoeting tijdens de landelijke overlegdag van pleegouderraden ; de Lopor, met staatsecretaris Maarten van Ooijen.

Ondertussen wordt er binnen Enver zelfs alweer druk nagedacht welke invulling de week van de pleegzorg zal gaan krijgen. Ook zetten we de eerste stappen voor het organiseren van een thema- avond, zodra die meer vorm heeft, horen jullie zonder meer van ons!

Voor nu rest ons jullie een fijne meivakantie toe te wensen. We hopen dat de warmte van het voorjaar iedereen weer wat energie mag geven!

Met een hartelijke groet namens de pleegouderraad
Erik, Ronald, Eline, Marjan, Debbie, Margreet, Juriaan, Henny en Angélique

PS; kijk je even naar onze oproep verderop in deze nieuwsbrief?