Het buddyproject werkt!

Tien enthousiaste pleegouders zijn eind 2020 getraind om als buddy aan de slag te gaan. In 2021 zijn ondanks alle coronaperikelen bijna alle buddy's gekoppeld aan een pleeggezin. En met groot succes! 

Dat het pleeggezin dat ondersteuning kreeg, het buddycontact als positief ervaren heeft, is te illustreren met  enkele voorbeelden van hun reacties.

“Wat fijn dat ik zo’n lief persoon om me heen heb die mij begrijpt!” 

“Als pleegouders onder elkaar heb je aan een enkel woord vaak genoeg!”

”Zonder de hulp van de buddy had ik nog in rondjes zitten draaien.”

“De steun van iemand die het snapt, is onmisbaar”

Daaruit kunnen we concluderen dat het buddyschap een aanvulling is op de begeleiding die de pleegzorgwerker biedt.

En wat vindt de buddy ervan?
Ook de buddy zelf vindt het een aanvulling op zijn eigen pleegzorgervaring. Een nieuwe uitdaging, een helpende hand zijn, verdiepen in een andermans pleegzorgervaring, tips delen, luisteren en steun bieden, dat zijn zomaar wat dingen die de buddy leuk vindt aan het buddyschap. De buddy omschrijft het contact dat hij/zij heeft met het gezin als persoonlijk, steunend, aanvullend, gelijkwaardig en dus waardevol. Er is regelmatig contact, dat toch door beide partijen niet gezien wordt als heel intensief of energievretend. Dat komt waarschijnlijk door de gelijkwaardigheid en de herkenning. Anders dan het contact met de pleegzorgbegeleider is dit contact geen hulpverleningscontact, maar pleegouders onder elkaar.

Enkele buddytrajecten zijn afgesloten, bijna allemaal met positief resultaat. Er zijn dus weer wat buddy’s beschikbaar. Zij willen graag weer aan de slag.  

Hoe kun je een buddy aanvragen?
Alle pleegouders die daar behoefte aan hebben, kunnen een buddy aanvragen. Vooral startende pleegouders en/of pleegouders die in een ingewikkelde periode zitten met hun pleegkind hebben vaak behoefte aan een buddy.

De aanvraag voor een buddy kan simpel via je pleegzorgbegeleider.  Over het algemeen is er geen wachtlijst en is een match tussen buddy en gezin zo gepiept.

Denk je na het lezen van dit artikel: ik zou ook graag een buddy willen? Of word je geprikkeld om meer te weten over het buddyschap omdat je zelf misschien wel buddy wilt zijn? Neem dan contact op met Marian Rink, coördinator van het buddyproject via marianrink@enver.nl of tel 0659830527.