Nieuws van de POR februari 2022

Zoals altijd praten we jullie in de nieuwsbrief even bij over het reilen en zeilen binnen de POR.

De afgelopen tijd is er achter de schermen hard gewerkt om een stevige basis voor 2022 neer te zetten. We schreven het jaarverslag en stelden met elkaar het speerpuntenplan op. We hoopten dat die tijdens het versturen van deze nieuwsbrief klaar zou zijn, maar we zijn nog bezig de laatste puntjes op de i te zetten; binnenkort is het plan te lezen op de website. 

Leuk om te delen is dat we aankomende tijd de verbinding met jullie, de pleegouders, weer gaan verstevigen. Dat zal, hopen we, op korte termijn zijn met een thema-avond, waarmee het geweldige succes van vorig jaar – zorgen voor jezelf – een vervolg krijgt. We zijn aan het nadenken over een pleegoudercafé, of iets anders met een lage drempel, waar vooral het ontmoeten en delen van lief en leed centraal mag staan. En dit dan op ongedwongen wijze. Dat kan met u allen als pleegouders onderling zijn,  maar ook bijvoorbeeld in de aanwezigheid van een bestuurder van Enver, een gezinsvoogd of iemand uit het Programmateam Pleegzorg. Heeft u hiervoor suggesties? Laat het ons vooral weten!

Achterban
Ook zijn we aan het onderzoeken op welke wijze we onze achterban weer nieuw leven in kunnen blazen. Onze achterban; dat zijn jullie! Jij en je (pleeg)gezin. We zouden graag een min of meer vaste groep met pleegouders willen samenstellen die we van tijd tot tijd kunnen raadplegen met allerlei vragen die spelen rondom pleegzorg. Dat kan ook gaan om vragen die vanuit het bestuur of het Programmateam komen. Een fijne groep pleegouders dus, die met ons mee kunnen denken. En denk je nou; ”Dat is niets voor mij”. Ook dan zijn we naar je op zoek! Je hoeft geen specifieke kwaliteiten, kennis of kunde te hebben om deel te kunnen nemen. Alhoewel, als pleegouders ben je natuurlijk een expert bij uitstek!  Afgelopen jaar was er een avond met de Raad van Toezicht, waarin het ging over de rol van de cliënten van Enver. Jullie als pleegouders vallen daar ook onder. Het ging toen over vragen als: “Hoe bevragen we hen, hoe zijn zij betrokken en op welke wijze vergroten we de inzage in wat ze te vertellen hebben?”. Uiteindelijk kunnen cliënten van Enver het beste weergeven wat er nodig is, en waar men op vastloopt.  Vandaar die wens tot een achterban. Jullie signalen en suggesties zijn waardevol en belangrijk! We houden je op de hoogte als deze plannen wat concreter zijn.

Samenwerking versterken
De POR wil komend jaar graag de samenwerking aanhalen met de andere medezeggenschapsorganen van Enver; de Ondernemingsraad, de Cliëntenraad en de Jongerenraad. Daarnaast willen we onderzoeken of we als POR op laagdrempelige wijze de jongere doelgroep, de (pleeg) kids die nog geen zitting (kunnen) nemen in de andere raden, mee kunnen nemen in hun wereld als pleegkind. Zij kunnen ook zaken met ons delen die relevant zijn voor pleegouders en Enver als het gaat om wensen, trainingen en mogelijkheden.

Kortom, een flinke tip van de sluier, maar we zijn nog meer van plan!  Er vond een kleine wisseling plaats; 1 van de aspirant-leden is er voorlopig even uitgestapt, omdat de pleegzorg-zorgen teveel van haar tijd vragen. Ondertussen spraken wij met een tweetal enthousiastelingen die de POR per direct komen versterken; welkom Erik Spitter en Marjan van der Linde! Hiermee zijn we een aardig eind op weg om de bijna geheel nieuwe POR te kunnen laten draaien zoals je van ons gewend bent. We hopen ook hier binnenkort het voorstelplaatje op de website weer up-to-date te hebben.

Vertegenwoordiging
Er moet natuurlijk altijd iets te wensen over blijven; we zouden heel graag nog één of twee mensen toevoegen aan de POR, bij voorkeur in elk geval één netwerkpleegouder en/of een pleeg-grootouder. We zetten graag in op een zo breed mogelijke vertegenwoordiging van alle varianten van pleegzorg.

Misschien ben je nieuwsgierig geworden, enthousiast na het lezen van onze plannen hierboven?

Ben jij die buurtouder die pleegouder is geworden voor een kind uit je netwerk, of zorg je voor je kleinkind, neef of nichtje? Dan nodigen we je van harte uit om eens een oriënterend gesprek met ons te voeren, en te kijken of de POR iets voor jou is.

We horen jullie graag!
Margreet Jansen en Angélique Teeuw