Oproep ervaringen wet wijziging woonplaatsbeginsel (WPB)

Als het goed is hebben alle pleegouders een bericht gehad van Enver over de wijziging in het woonplaatsbeginsel, ook wel WPB genoemd.  Als je voor een pleegkind zorgt dat enkel de pleegzorgvergoeding ontvangt, merk je daar als het goed is weinig van. Althans, zo zou het moeten gaan. Wel merken we inmiddels dat verschillende gemeenten een behoorlijke kluif hebben aan het overdragen van de kinderen naar de gemeente waar zij voor de plaatsing in een pleeggezin woonden.

Pleegouders met kinderen met specifiekere aanvullende zorg krijgen te maken met veelal een andere verantwoordelijke gemeente. De Pleegouderraad is op zoek naar pleegouders die tegen problemen aanlopen. Wordt zorg afgewezen, of laat men je bijvoorbeeld het kind opnieuw aanmelden, en wil men alle formulieren opnieuw ingevuld zien? Word je met pleegoudervoogdij niet geholpen of terugverwezen naar een GI?

De POR hoort over wat (vooralsnog individuele) situaties in Nederland, maar ook over de regio Rijnmond, waarin pleegkinderen ‘opnieuw’ lijken te moeten worden beoordeeld. Andere gemeenten hebben soms andere regels die zorgen voor verwarring. Deze geluiden delen we met het Programmateam, en zelfs met een aantal contacten binnen de gemeenten. Beiden monitoren dit graag in de hoop deze verwarring  of van-het-kastje-naar- de muur-verhalen zo snel mogelijk te kunnen verhelpen. Ook binnen Enver is een specifieke werkgroep die zich met vragen en problemen rondom het woonplaatsbeginsel bezighoudt. We horen graag van jullie waar je tegenaan loopt. Ook specifiek de vraag aan pleegouders met pleegoudervoogdij om hun ervaringen te delen. De POR wil deze gang van zaken graag blijven volgen de komende tijd. Mocht blijken dat het om meer dan een aantal individuele situaties gaat, zullen we hierover met Enver en evt. de LOPOR (Landelijk Orgaan PleegOuderRaden) in gesprek gaan.

Houd je ons op de hoogte? Mail naar por.enver@gmail.com. Dank alvast!