Seksueel grensoverschrijdend gedrag

Zoals vele van jullie zullen hebben meegekregen is er bij The Voice sprake geweest van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Een onderwerp dat nu veelvuldig in de media is, waarbij niemand van de slachtoffers dit had mogen overkomen. We kunnen ons voorstellen dat dit onderwerp ook in jullie gezin onderwerp van gesprek is, of is geweest. Daarom besteden we hier in deze nieuwsbrief aandacht aan. Zeker omdat jullie zorgen voor kinderen die komen uit een kwetsbare doelgroep. 

Graag delen we met jullie informatie die ook aan bod komt in de training seksuele opvoeding 0-12 jaar en de pubertraining, die meerdere keren in het jaar bij Enver gegeven wordt. Als je interesse hebt om deel te nemen aan deze training, overleg dan met je pleegzorgbegeleider. Kijk voor de planning op: www.enver-pleegzorg.nl/agenda

Wetgeving:

·       Seksuele contacten met jongeren <16 jaar zijn strafbaar. Betalen voor seksuele contacten is tot 18 jaar strafbaar.

·       Het maken, in bezit hebben en verspreiden van beelden van seksuele gedragingen van jongeren onder de 18 jaar is strafbaar.

·       Meisjesbesnijdenis is strafbaar.

·       Verleiden (iemand met geld, giften, overwicht of misleiding overhalen tot seks) van jongeren tot 18 jaar is strafbaar.

Kwetsbare doelgroep
Uit het onderzoek ‘seks onder je 25ste’ is gebleken dat dat de leeftijd 10-14 jaar de meest kwetsbare leeftijd is. Jongeren in deze leeftijd gaan zich meer richten op vrienden maar zijn nog onvoldoende stevig in hun identiteit om goed grenzen aan te geven, zijn gevoelig voor groepsdruk en beïnvloeding van meningen. Gezien de vaak jongere sociaal- emotionele ontwikkelingsleeftijd van je pleegkind is dit maatwerk. Praten over dit onderwerp en weten waar je kind mee bezig, is een beschermende factor. Wees oprecht nieuwsgierig en geef aan dat je open staat om over dit onderwerp te praten. Wat er nu bij The Voice speelt kan ook aanleiding zijn om te vragen of je kind weet wat grensoverschrijdend gedrag is en of ze daarover wel eens iets van vrienden of vriendinnen hebben gehoord. Welllicht voelen zij dan ook ruimte om te praten over eigen negatieve of grensoverschrijdende gedragingen

Wat kun je doen als pleegouder?
Als pleegouder ondersteun je je pleegkind in het leren over de cognitieve, emotionele, sociale, interactieve en lichamelijk aspecten van seksualiteit (seksuele opvoeding). Het start in de vroege kinderjaren en zet zich voort tot in de volwassenheid. Hiermee doen je kinderen kennis op, ontwikkelen ze waarden en normen en vaardigheden waardoor ze kunnen genieten van seksualiteit, veilige en fijne relaties aan kunnen gaan en verantwoordelijkheid kunnen nemen voor eigen en andermans seksuele gezondheid en welzijn (grenzen en wensen).

Vaak zijn we geneigd te waarschuwen en dat wat kinderen niet moeten doen mee te geven: uitstel van de eerste keer, zwangerschap en soa’s voorkomen etc. Wenselijker is dat de nadruk ligt op een positieve seksualiteitsbeleving en het zelfstandig leren maken van keuzen en het aangeven van grenzen en wensen.

Tips

  • Kinderen zijn nieuwgierig naar seksualiteit en ze hebben vragen. Zorg ervoor dat ze de juiste informatie krijgen passend bij hun leeftijd en sociaal- emotionele ontwikkeling (let op dit begint op veel jongere leeftijd dan dat veel mensen denken). (taak als opvoeder is informeren)
  • Kinderen hebben behoefte aan een duidelijk voorbeeld. Leg uit wat jullie normen en waarden zijn op het gebied van relaties en seksualiteit. (Taak als opvoeder is goede voorbeeld laten zien)
  • Informatie over seksualiteit komt vaak binnen via vrienden, vriendinnen en via de media en social media. Die informatie is niet altijd juist en kan een verkeerd beeld geven. Vertel je pleegkind hoe het zit en deel je ideeën rondom respectvolle relaties en seksualiteit. (Taak als opvoeder is normaliseren)
  • Soms worden jongeren door anderen gepusht om iets te doen wat ze (nog) niet willen. Leer ze duidelijk aan te geven waar hun grenzen en wensen liggen en de grenzen en wensen van anderen te respecteren. (Taak als opvoeder is begeleiden en coachen)
  • Mediawijs zijn: ben je bekend met termen als sexting, grooming, sextortion? Meekijken welke sites je pleegkind bezoekt (Instagram, Snapchat, TikTok, YouTube en ook via games wordt er gechat en met elkaar gesproken). Toon Interesse, bespreek voor- en nadelen van social media, maak goede afspraken, help het profiel afschermen, wordt vrienden op de diverse profielen, maar respecteer ook diens privacy als hij/zij dat niet wil.
  • Vraag je pleegkind wie hij/zij in vertrouwen zou nemen als diegene ergens mee zit?
  • Deelnemen aan de training bij Enver pleegzorg: seksuele ontwikkeling 0-12 jaar en de Pubertraining J

Informatieve websites
www.nji.nl/grensoverschrijdend-gedrag, www.meldknop.nl, www.echt-nep.nl, www.stappenplansexting.nl, www.helpwanted.nl, www.vraaghetdepolitie.nl

Wat ons betreft is dit een heel mooi filmpje om dit weekend zelf en indien passend, later ook met je pleegkind te bekijken. Toestemming, zo simpel als thee!