Update januari 2022 vertrouwenspersoon Margreet Isendoorn

Beste pleegouders,

Al enige tijd ben ik als vertrouwenspersoon in dienst bij Enver. Het is bijzonder te ervaren dat er zoveel pleegouders zijn die zich met hart en ziel inzetten voor de kinderen.  Met een aantal van jullie mocht ik fijne en probleemoplossende gesprekken voeren. Gesprekken die als doel hebben de relatie tussen het pleeggezin en de begeleiding van Enver te versterken. Tijdens deze gesprekken ervaarde ik veelal een open, positieve en krachtige insteek van de pleegouders. 

Pleegouders gaven openheid in het delen van hun probleem, gingen krachtig op zoek naar mogelijke oplossingen om daarna in alle openheid het gesprek met de begeleiding aan te gaan. Wat een opluchting gaf het de pleegouders om het te delen en daarna weer in alle openheid verder te gaan met hun begeleiding. 

Sommige pleegouders leerden om wat meer hun grenzen aan te geven, terwijl een aantal andere pleegouders leerde zichzelf wat kwetsbaarder op te stellen. Ook zijn er gesprekken geweest die nog meer uitbreiding en vervolg nodig hadden. In overleg met deze pleegouders hebben we hen, in een warme overdracht, naar het AKJ verwezen. 

Naast het voeren van deze gesprekken ben ik langs een aantal teams gegaan zodat ook de pleegzorgbegeleiders bekend met mijn functie worden. Ik heb wat trainingen bezocht en schuif nog regelmatig aan bij een koffieochtend. 

Alle gesprekken met mij worden in vertrouwen gevoerd, niets daarvan wordt gedeeld zonder de toestemming van de pleegouders. Wel schrijf ik jaarlijks een aanbeveling aan het bestuur/management van Enver met signalen die ik opvang. Deze signalen kan het bestuur/management gebruiken om de organisatie te verbeteren. 

Vriendelijke groeten, 
Margreet Isendoorn, vertrouwenspersoon pleegouders 
06 868 40 860 (bellen of appen) 
margreetisendoorn@enver.nl