Nieuws van de POR juni 2022

Laten we beginnen met een groot DANKJEWEL! Aan Marlous, Marian (– die de informatiemarkt organiseerde) en het team dat zaterdag een fantastische dag organiseerde voor alle pleeggezinnen. Dat dankjewel richten we ook aan jullie alle pleegouders, die ons tijdens het festival bezochten op de informatiemarkt.

Wat heeft de POR veel suggesties voor thema-avonden, een op te zetten café  en andere momenten opgehaald. Daar zijn we oprecht heel blij mee!  Als jullie ons vragen waar we nu het meest enthousiast over zijn is dat misschien toch dat we elkaar weer konden ontmoeten. Naar elkaar luisteren, horen wat jullie te vertellen hebben over pleegzorg ‘in het echt’ vonden wij toch wel heel fijn en aangenaam na zo een lange tijd. We zijn nog met elkaar aan het bijkomen, en tegelijkertijd borrelt er al het een en ander aan ideeën bij een aantal POR leden om uit te werken en aan de slag te gaan. Daar houden we jullie natuurlijk in de nieuwsbrieven van op de hoogte!

Afgelopen tijd zat de POR verder ook niet stil; we vergaderden met elkaar en ontdekten waar ieders talenten lagen. Een aantal van ons zette de thema-avond samen met Enver op, anderen gaven vorm aan de deelname van de POR op het festival. We maakten kennis met de mensen van de Cliëntenraad en de Ondernemingsraad. Waren aanwezig op de avond van de Raad van Toezicht. Overal staat de cliënt centraal, en zijn we op zoek – ieder vanuit zijn of haar positie – hoe we de cliënt centraal kunnen blijven stellen. Waardevolle gesprekspartners  voor de pleegouderraad. 

Inmiddels is het eind juni, en zijn we bijna allemaal bezig met de laatste schoolreisjes, afrondingen op school – misschien wel afscheid, examens, toetsen etc. Een moment waarop wij ons realiseerden dat dit weer een jaar rond is, voor een grotendeels vernieuwde POR.  We kunnen met recht zeggen dat we blij zijn waar we nu staan, al zagen we dat vorig jaar wellicht nog niet zo duidelijk als dat nu is; we ervaren weer verbinding, ook na de lockdowns, waarin de contacten met mensen van Enver en jullie de pleegouders en gezinnen, ons geholpen hebben beeld te krijgen waar we de draad weer op zouden kunnen pakken. Dank daarvoor!

We hopen vanaf september in de weer te gaan met al deze ‘draadjes’ en dat in de loop van de maanden die daar op volgen met jullie te kunnen delen, bevragen hoe je dat ziet of beleeft etc.

Heb je ons nog niet gesproken, maar wel zeker iets of een idee dat je met ons wilt delen? Daar staan we altijd voor open, mail ons gerust (por.enver@gmail.com), en we nemen contact met je op! 

Rest ons jullie allen een fijne zomer te wensen. En of dat nu thuis of verder weg is; even tijd voor elkaar. De batterij weer even opladen, om zo met frisse energie weer verder te gaan. Speelt er tussentijds iets? Onze mailbox wordt gewoon beheerd, dus schroom niet ons ook daarvoor te benaderen!

Ronald
Debbie
Eline
Marjan
Erik
Margreet
Angélique