Vernieuwde bijplaatsingsprocedure pleegzorg

Alweer een tijdje geleden hebben we binnen de pleegzorg een vernieuwde bijplaatsingsprocedure geïntroduceerd. We willen jou als pleegouder hier graag in mee nemen. 

Wanneer je de wens hebt om binnen jullie pleeggezin nog een kind op te vangen, dan kan je dit aangeven bij uw pleegzorgbegeleider. Er zal dan een procedure gestart worden om te onderzoeken of wij achter deze wens voor een bijplaatsing kunnen staan. Zo kijken we bijvoorbeeld naar de duur van de huidige plaatsing, het verloop van de huidige plaatsing, de samenwerking met jullie als pleeggezin en niet te vergeten de andere kinderen in het pleeggezin. Een bijplaatsing kan namelijk nooit tegen het belang van één van de leden van het pleeggezin zijn. Van deze bijplaatsingsprocedure wordt een verslag gemaakt en deze wordt gedeeld met jou/jullie als pleegouder(s).  

Nieuw
Wat nieuw is in deze procedure is dat de grootte van het pleeggezin nu ook wordt meegenomen in de afweging. Wanneer er vier (pleeg)kinderen in een gezin wone, wordt dit als een risicofactor gezien voor een bijplaatsing. Een aanvraag voor bijplaatsing zal dan altijd besproken worden met de gedragswetenschapper en/of het basisteam. 

Er zijn meerdere redenen waarom er kritischer gekeken wordt naar de grootte van ‘onze pleeggezinnen’. In de eerste plaats zien we een trend dat de problematiek binnen de pleegzorg complexer wordt. Vaak is er sprake van trauma en hechtingproblematiek. Om hierin herstel te kunnen bieden is het van belang dat je als pleegouder tijd en ruimte ervaart om een emotionele band met je pleegkind(eren) op te bouwen om zo sensitief, responsief en voorspelbaar te kunnen zijn. Daarnaast kan het zorgen voor getraumatiseerde kinderen een hoop energie kosten; wij vinden het belangrijk dat je het als pleegouder het volhoudt. Pleegouders hebben ook ruimte en tijd nodig om pleegkinderen (emotioneel) te ondersteunen in het behoud van contact met hun familie en sociale netwerk. Uit verschillende onderzoeken komt tot slot naar voren dat de kans op een breakdown (een voortijdige of ongunstige afgebroken plaatsing om een negatieve reden) groter is in een groter pleeggezin (Rubicon, 2017). 

Heb je vragen over de bijplaatsingsprocedure? Neem dan contact op met je pleegzorgbegeleider 

Door de gedragswetenschappers pleegzorg