POR wedstrijd Week van de Pleegzorg 2022

In de vorige nieuwsbrief deed de POR een oproep om jullie verhalen over pleegzorgcontacten te delen. Een fijn gezin waar je veel mee deelt, waar bijvoorbeeld een brusje woont of waar een klik is, zoals we die tussen pleegouders onderling kennen, wat vaak niet uit te leggen valt.

Helaas kwamen we eraf met een karig tweetal aanmeldingen. Gelukkig weten we dat deze contacten er veelvuldiger zijn, en dat iedereen het ook gewoonweg vaak te druk heeft om voor dit soort zaken in de pen te klimmen.

De kracht van pleegouders!
Toch hebben we een eervolle vermelding voor de familie de Vries. Zij vertelden vol passie hoe zij na een oproep tijdens de coronaperiode een kaart stuurden aan een 11-jarig meisje dat in een pleeggezin woont. Aan de hand van een bedankje ontstond er een online gesprek, dat overging naar bellen, appen en uiteindelijk een ontmoeting. Ondanks een flinke afstand hebben de wederzijdse pleegouders en pleegkinderen een klik met elkaar, en is het niet bij 1 ontmoeting gebleven. De kracht van pleegouders! Dat halve woord is soms genoeg om elkaar te verstaan. De familie de Vries krijgt van ons een heerlijke stapel Tony’s, die zij wellicht tijdens hun volgende ontmoeting wel met elkaar delen, hartelijk dank voor jullie warme verhaal!

Uit ditzelfde gezin reageerde zoon Koen de Vries van 9 jaar. Met een korte, ontroerende maar tegelijk krachtige zin, vertelde hij hoe trots hij is op het feit dat hij samen met zijn ouders een warme plaats biedt aan zijn pleegzusje, omdat iedereen een mooi leven verdient. Wat een mooi voorbeeld van je hart en huis delen. Koen, tussen die stapel chocolade stoppen we een bon van de Bolle, zoek jij daar iets moois voor uit?

Bezien
Ondanks de geringe reacties, leveren de geroganiseerde activiteiten ons als POR samen met Enver ook iets anders op; in dit soort weken zien we hoe lastig het is iets te organiseren waarmee we alle groepen pleegouders kunnen bereiken danwel rekening kunnen houden met hun wensen en gebruiken. Op meerdere momenten deze week kwam dit ter discussie, en het leverde her en der al waardevolle informatie op.

We gaan eens bezien of we krachten wederom kunnen bundelen, en gaan gezamenlijk (Programmateam, pleegzorgbegeleiders en POR) op zoek naar de overeenkomsten tussen de diversiteit aan pleeggezinnen. Wat kunnen we voor iedereen jong-oud |groot gezin – klein gezin | kerkelijk meelevend of niet | Nederlands – of met een andere culturele achtergrond | netwerk-crisis-bestand etc. etc. betekenen zonder daarin de wensen en gebruiken uit het oog te verliezen, maar ze juist samen te brengen.

Zeg je, dáár vind ik nu wel iets van, of daar wil ik iets aan bijdragen, schuif je dan aan voor een kop koffie of thee? Zorgen wij voor Tony’s daarbij, we hebben nog een paar repen over :D