En de pluim gaat dit keer naar…? Feiya de Vreede!

Pleegmoeders Annet en Saskia meldden zich bij de pleegouderraad (por) om hun pleegzorgwerker onder de aandacht te brengen. “Zij verdient de pluim echt dubbel en dwars”, zo beginnen zij beiden afzonderlijk het telefoongesprek dat ik met hen heb. En weet u wat zo bijzonder is? Annet en Saskia hebben contact met elkaar door Feiya! Ik zal u uitleggen hoe dat zit. In de Week van de Pleegzorg zag Annet op het Facebookforum een foto van een kaart die Saskia van haar pleegzorgwerker had geplaatst. Dit in het kader van “Voor deze waardering doe je het toch (ook)”. Saskia had de naam van de afzender afgeschermd, maar Annet herkende echter meteen het handschrift van Feiya en stuurde Saskia een berichtje: “Jij en ik hebben dezelfde fantastische pleegzorgwerker!”  Samen besloten ze dat de volgende pluim toch echt wel voor hun pleegzorgwerker moest zijn en namen contact op met de por. Want ja, ook dat is Feiya: de pleegzorgwerker die af en toe kaartjes stuurt.

Annet vertelt dat Feiya sinds twee jaar in hun gezin komt. Zij is de vierde pleegzorgwerker en zij werd acuut toegevoegd op een moment dat er sprake was van een crisis met hun pleegzoon. Er was sprake van flinke hechtingsproblematiek met alles wat daarbij komt kijken. “Feiya is zo enorm betrokken, ze komt op voor het kind en voor ons als pleegouders wanneer het nodig is. Ze heeft enorm veel kennis van deze problematiek en heeft ons er echt doorheen gesleept. En nog steeds is ze er voor ons. Want net toen het na een intensieve behandeling beter ging met onze pleegzoon, kregen we te maken met een schorsing van onze pleegzoon op school. School stond namelijk absoluut niet open voor een gesprek of deskundigheidsbevordering over hechtingsproblemen. En ondanks waarschuwingen en aan-de- bel-trekkerij van onze kant, hanteerden zij een totaal averechtse aanpak, waardoor onze pleegzoon opnieuw getraumatiseerd is geraakt. Feiya heeft ook verschillende dingen aan school aangeboden, zoals een observatie in de klas, maar school stond nergens voor open. Er is ons veel onrecht aangedaan, maar Feiya heeft ons zo goed gesteund. Met haar en door haar hielden we het vol. Wat Annet met name zo waardeert is dat Feiya, ondanks haar grote betrokkenheid, altijd de grote lijnen blijft zien. “Zij zal het ook gewoon tegen ons zeggen als wij zaken anders moeten zien. Ze leert ons met een andere blik te kijken. Ook beschermt Feiya ons als dat nodig is. Wij willen bijvoorbeeld veel dingen zelf regelen. Zij fluit ons dan soms terug en neemt iets van ons over of vertelt ons bij wie de taak eigenlijk hoort. Feiya is echt, ze is gemeend, ze doet altijd een stapje extra en heeft veel kennis en kunde. We zijn superblij met haar!”

Annet besluit haar verhaal met: “We hadden negatieve ervaringen met een vorige pleegzorgwerker, maar Feiya heeft alles goed gemaakt. Ik durf echt te beweren dat onze pleegzoon hier niet meer had gewoond als zij ons niet begeleidde”.

Het contact met Saskia levert een bijna gelijkwaardig positief verhaal op. Wat een bofferds zijn Annet en Saskia toch! Hetgeen Saskia en haar man zo blij maakt om Feiya als pleegzorgwerker te hebben, is het feit dat zij in de afgelopen tijd een geweldige buffer is geweest tussen hen als pleegouders, jeugdzorg en biologische ouders. “We zijn allemaal pittige mensen en willen allemaal het beste voor het kind, maar de één weet het natuurlijk beter dan de ander. Je weet hoe dat gaat. Feiya zorgt ervoor dat de vertaling voor onze pleegdochter gemaakt wordt. Zij steunt haar en ons daarin. Aan ons geeft ze dingen heel duidelijk, maar toch op een prettige manier terug. Vooral de onderbouwing van waarom ze iets zegt of vindt, is heel erg steunend voor ons. Feiya heeft er echt voor gezorgd dat de communicatie tussen ons en jeugdzorg is verbeterd. Ze blijft het proberen en geeft niet snel op. Ze betrekt ook de biologische moeder er zoveel mogelijk bij. Zij zorgt er echt voor dat alle partijen elkaar beter begrijpen. Zij zorgt voor één verhaal, waarin onze pleegdochter de hoofdrol blijft spelen en ze maakt zich er hard voor om iedereen in dat verhaal te ondersteunen”.

Saskia geeft aan dat ze niet graag in haar schoenen zou willen staan, want ze heeft zeker geen gemakkelijke taak als pleegzorgwerker. “Maar zij vindt altijd een middenweg”.

Haar betrokkenheid is groot. “En door middel van zo’n kaartje in de Week van de Pleegzorg bijvoorbeeld zorgt zij ervoor dat we blijven doorzetten en niet opgeven. Dat geeft echt een flinke steun in de rug!”

Zij beschrijft Feiya verder als “doortastend, geeft niet snel op, en staat positief in het leven. Ze loopt ook wel eens tegen frustraties op qua regels et cetera, maar zal het belang van het kind nooit uit het oog verliezen.”

Nou, Feiya, volgens ons kun jij 2020 niet beter afsluiten. Geniet van deze welverdiende pluim.