En dan ben je ineens vermogensbeheerder!

Onlangs hebben wij de voogdij over onze twee pleegdochters gekregen. Mijn man grapte tegen iemand: ”Wij zijn vanaf nu de trotse eigenaren van twee mooie dametjes”. Natuurlijk had ik in de beschikking wel gelezen dat “de moeder werd veroordeeld tot het geven van openheid over het opgebouwde vermogen van haar dochters”, maar daar eigenlijk weinig acht op geslagen.

Een aantal weken later kregen we echter twee brieven van de Rechtbank, voor beide meisjes één, met de volgende tekst:” In verband met uw benoeming als voogd(es) over bovengenoemde minderjarige, verzoek ik u het vermogen van de minderjarige te inventariseren. De inventarisatie betreft de gelden (contanten en banktegoeden) en effecten aan toonder die bij het begin van de voogdij aanwezig zijn.” De inhoud bestond verder uit drie delen, elk met een andere uiterste reactietermijn.

We begrepen er niks van! Vermogen? Van een moeder die in bewind zit? Of van de oma die we altijd wat extra’s toestoppen als de kinderen daar een dagje zijn? Of van hun vader die niet in beeld is? Navraag her en der wees uit dat dergelijke brieven steekproefsgewijs worden verzonden. Omdat we nu voogd zijn, zijn we ook verantwoordelijk voor een gezonde financiële situatie van de kinderen. Sommige pleegkinderen hebben namelijk (wel) vermogen door erfenis of door wezenuitkering. Dat moet je in stand houden en kunnen verantwoorden. “Nihil” of het bedrag van hun spaarrekening is voldoende voor opgave. 

Mocht u, nadat u pleegoudervoogdij heeft gekregen, dus ook ineens verrast worden door een dergelijke brief, dan weet u wat daar de achterliggende gedachte van is!. Goed om te weten!