Nieuws vanuit de por

Lees mee met de belangrijkste ontwikkelingen in de pleegzorg.

Soms lijkt het zo stil om ons heen. Alsof er niks in de buitenwereld gebeurt, of alles in ieder geval momenteel ver van ons bereik afstaat. Corona zorgt toch voor een stukje afsluiting van het ‘normale wereldse leven’. Maar als ik dan zo door mijn gedachten en door mijn mails heen scroll, bedenk ik me dat er juist heel veel beweging is. Vooral binnen de pleegzorg. Ik neem u graag even mee in de belangrijkste ontwikkelingen. 

Enver heeft hard gewerkt aan een nieuwe website, die behoorlijk goed uit de verf gekomen is. Heeft u hem al eens bekeken? De por met al haar werkzaamheden krijgt er ook de ruimte om te laten zien waar zij voor staat. Dit is nog een beetje in ontwikkeling en de pagina vullen we de komende tijd aan. Ik nodig u van harte uit om eens een kijkje te nemen op www.enver-pleegzorg.nl. En leest u dan vooral ook even de vacaturetekst voor een nieuw por-lid? 

Als u op deze nieuwe website kijkt, ziet u al snel dat er ook landelijk hard gewerkt wordt aan een website voor alle pleegouders, ongeacht aan welke organisatie zij verbonden zijn. Dit opzetten vergt behoorlijk wat tijd, aandacht, zorg en kennis, maar het wordt een hele mooie overzichtelijke en persoonlijke site, waar we landelijk kennis, ervaring en tips kunnen delen. Waar we trainingen kunnen vinden en informatie over allerlei onderwerpen rondom pleegzorg kunnen krijgen. Dat belooft een heel mooie website te worden. Wij zijn in ieder geval erg nieuwsgierig! 

Tot op heden dwong corona ons om alles digitaal te doen. De dag van de pleeggrootouders, bijvoorbeeld, was volledig digitaal. Dat was natuurlijk jammer; in contact kan je zoveel meer! Een uitgeklede versie, maar wel gewaardeerd door de digitale bezoeker, zo hebben wij vernomen. Ook het symposium deze maand zal vooral digitaal zijn. Wel fijn dat er iets aan uitwisseling is, op landelijk niveau, want zo kan vooruitgang en ontwikkeling immers toch doorgaan. Heel belangrijk!

Ook de Lopor, het Landelijk orgaan pleegouderraden, heeft zijn vergadering digitaal moeten doen. Iets minder prettig, maar ook hier geldt, het overleg en de kennisuitwisseling gaan in ieder geval door.

Enver gaat gewoon door, maar Thea Roelofs, een van onze twee bestuurders niet. Zij legt, in verband met haar pensionering, deze maand haar werkzaamheden neer en draagt deze over aan Esther Reinhard. De por heeft al afscheid genomen van Thea tijdens de laatste vergadering. We hebben haar een mooi cadeau aangeboden als aandenken en uit dankbaarheid voor de samenwerking en haar wat leuke, welgemeende, persoonlijke teksten meegegeven. Hoewel dit afscheid ook helaas geheel digitaal was, is de impact op Thea niet minder. Zichtbaar geroerd en dankbaar was zij tijdens dit mooie moment. We danken Thea bij dezen nogmaals voor al haar inzet en betrokkenheid en wensen dat zij van een fijne onbezorgde komende tijd kan genieten. Vanaf deze plaats willen we meteen van de gelegenheid gebruikmaken om Esther een plezierige start bij Enver te wensen. We zullen elkaar vast binnenkort ontmoeten. Waarschijnlijk eerst digitaal, maar hopelijk snel persoonlijk! 

Het onderzoek ‘Behoud Pleegouders in regio Rijnmond’ van de Universiteit Leiden is pasgeleden uitgezet onder pleegouders. Wanneer de resultaten van die enquête met ons gedeeld worden, zullen we u daarover in de nieuwsbrief informeren. Omdat dit een uitgebreide enquête voor pleegouders was, hebben we in overleg met het programmateam van Enver besloten de zogenoemde P-toets, het pleegoudertevredenheidsonderzoek van Enver, uit te stellen tot volgend voorjaar. We willen u namelijk niet belasten, zeker niet in deze coronatijd, met de ene na de andere vragenlijst. 

Het buddyproject waar de por zo graag vorm aan wil geven, gaat zeker wel van start in het nieuwe jaar. Zo fijn om het enthousiasme en de gedrevenheid bij deze buddy’s in spe te zien! Enver is momenteel druk bezig om de verplichte training die buddy’s moeten gaan volgen om als buddy aan de slag te kunnen, om te zetten in online bijeenkomsten. Dan kunnen de buddy’s van start om (nieuwe) pleegouders bij te staan. Als u nu meer behoefte heeft aan begeleiding of ondersteuning bij het opvoeden van uw pleegkind, kunt u dit natuurlijk aan uw pleegzorgbegeleider kenbaar maken.  

Gelukkig gaan de trainingen en de werving van nieuwe pleegouders door. Voor alle niet-noodzakelijke contacten zijn online varianten bedacht. Zo kan de hulpverlening gelukkig voortgezet worden en hebben we hopelijk binnen afzienbare tijd zo min mogelijk last van corona meer. 

Mocht u vragen of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit artikel, kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen via pleegouderraad@enver.nl.