Nieuws vanuit de POR - november 2021

En dan ineens... is het alweer november. Horen we alweer erwtensoep en stamppotverzoeken, de eerste - nou ja eerste - zakken kruidnoten zijn op wonderbaarlijke wijze ook alweer verdwenen van hun geheime plekje in huis. De man met de baard arriveert weer bijna. Gezellig, maar waarschijnlijk toch ook weer spannend binnen een hoop (pleeg)gezinnen.

Op het moment van het schrijven van de artikelen voor de nieuwsbrieven is het de week van de pleegzorg. Dat is voor ons altijd een week waarin we op de een of andere manier toch even wat meer stilstaan bij onze zo gewoon mogelijke maar toch zo anders dan normale gezinssituatie. Hoe dankbaar we zijn voor de samenwerking met de ouders, andere betrokken pleegouders van brusjes of de crisisgezinnen, en tegelijk voor de hulpverlening waar die fijn is en het kind centraal staat. Tegelijk sta je stil bij wat er nog niet loopt of klopt, wat een trage molen er soms draait voordat iets op gang komt. De hoeveelheid gezinnen die noodzakelijk zijn om de kinderen die voor tijdelijke of langere duur een plekje nodig hebben... we zijn er nog lang niet.

En toch, zijn we als POR tegelijk ook een beetje  trots. In onze vergaderingen merken we dat ENVER mooie plannen heeft. Ambitieus, maar niet ongrijpbaar. Na een periode van elkaar niet live ontmoeten, de focus vooral op de mogelijkheden en zorgen rond Covid, merken we ook dat de zichtbaarheid van waar we heen moeten, wat er beter, anders kan of moet, zeker niet vergeten of onzichtbaar is.

Ambitieus wil ook niet zeggen dat er beloofd wordt dat het allemaal haalbaar is, of gemaakt kan worden. Maar wel dat de aandacht, het zien van wat er nodig is er is, en dat is toch een van de essenties van pleegzorg. Daarom zijn we trots. Trots op een samenwerking met de medewerkers en bestuurders van Enver dat we hier zo in meegenomen worden.

Oproep
Tegelijk, doen we hiermee ook een oproep aan u. Heeft u onze flyer al gezien bij de attentie die u namens Enver voor de Week van Pleegzorg toegezonden kreeg? Wij zijn namelijk nog steeds op zoek naar mensen die ons willen aanvullen. Willen ondersteunen bij het monitoren en signaleren van al die processen rond de pleegzorg, tegelijk willen meebouwen aan de constructieve relatie die we hebben met Enver.

Meedoen is niet ingewikkeld, we zijn opzoek naar mensen die hun talent in willen zetten om te helpen die ambitieuze plannen te helpen vormgeven. Dus; bent u/je netwerkpleegouder, weekendpleegouder, crisis of perspectiefbiedend gezin? Iedereen is welkom. De enige vereiste is dat u/je bereid bent wat tijd te besteden aan de organisatorische kant van pleegzorg, een open en verbindende blik kunt hebben waar die nodig is om namens zoveel mogelijk pleegouders mee te kunnen denken in zaken die anders, beter of gemakkelijker kunnen. En natuurlijk dat u daar ook een beetje lol in kunt vinden. 

Wat we nu precies doen? Artikelen schrijven voor de nieuwsbrief. Luisteren naar signalen/verhalen van pleegouders en als die niet op zich staan, gaan we ermee aan de slag. De losse verhalen beluisteren we ook graag, en verwijzen we door naar de vertrouwenspersoon. We denken of beslissen mee in vragen vanuit het bestuur, maar ook de werkers, de gedragsdeskundigen weten ons te vinden waar het gaat om bijvoorbeeld vragen, hoe iets is voor een pleeggezin of bij het maken van nieuwe protocollen of plannen. We hebben aandacht voor de (nieuwe) ontwikkelingen in pleegzorgland. Wilt u meer weten?  We zijn bereikbaar via por.enver@gmail.com voor al uw vragen en opmerkingen. Stelt u ze graag!

Ook aan deze nieuwsbrief heeft de POR weer bijgedragen met colums, ervaringen en andere interessante zaken. We hopen dat u wat beeld krijgt van wie we zijn, en wat we doen. Nieuwsgierig naar meer, maar u nog niet willen 'vastleggen' d.m.v. een aanmelding? Ook dan horen we u heel graag. Mochten er namelijk zulke vragen zijn, lijkt het ons waardevol in het eerste deel van 2022 een 'open vergadering' te organiseren, waar u kunt proeven aan zowel het werk van de POR, als een beetje kunt kennismaken met wie we nu precies zijn.

Voor nu, veel leesplezier namens ons allen!
Margreet Jansen en Angélique Teeuw