Pilot crisispleegzorg

Maart 2021 - Begin 2020 zijn we vanuit pleegzorg gestart met een nieuwe ‘pilot crisispleegzorg’. Dit betekent dat we in veel gevallen met een andere werkwijze gaan werken rondom crisisplaatsingen, dan voorheen. 

We doen dit, omdat we ervan overtuigd zijn dat onze hulpverlening in de crisispleegzorg beter kan. Het resultaat hiervan is dat kinderen minder overgeplaatst worden en hierdoor minder nadelen ervaren en schade oplopen. 

Van onze pleegzorgteams binnen Enver zijn drie collega's enthousiast om met de nieuwe methodiek aan de slag te gaan. Zij zijn allemaal 24 uur per week beschikbaar om zaken direct op te pakken, zodat pleegzorg al eerder in het proces van een crisisplaatsing actief betrokken is. 

Het gaat om de volgende pleegzorgbegeleiders: 

  • Dieke van de Weerd 
  • Eline Stalman 
  • Thamara Moreno Sancho 

Het doel van de pilot is om binnen twee maanden een duidelijk advies te kunnen geven aan de zogenaamde ‘plaatsende instanties’: JBRR, WSG en het Leger des Heils. 

Om dit te bereiken, voeren we veel gesprekken met de kinderen zelf (als de leeftijd dit toelaat), met ouders en met het netwerk van het kind. Op de achtergrond is een gedragswetenschapper betrokken die de pleegzorgbegeleiders in dit proces ondersteunt. 

Bij Enver is de visie rondom een pleegzorgplaatsing: zo kort als mogelijk, zo lang als nodig. Concreet betekent dit dat we zo min mogelijk overplaatsingen wensen voor de kinderen en zo snel mogelijk duidelijkheid willen creëren voor alle betrokkenen. 

Heeft u hierover vragen? Dan kunt u contact met ons opnemen door te mailen naar mirjamgort@enver.nl of mariannedebruijn@enver.nl.