Nora (10 jaar) zoekt een pleeggezin

Nora* is een meisje van 10,5 jaar oud. Ze is in januari van dit jaar met haar vader van Curaçao naar Nederland gekomen. Nora is uit huis geplaatst omdat haar vader niet voor haar kan zorgen. Ze woont nu tijdelijk in een crisispleeggezin.

Het pleeggezin waar zij nu verblijft kan Nora tijdelijk opvangen. Het duurt echter nog wat langer voor bekend is of zij terug kan naar haar moeder. Nora vindt het vervelend dat ze nu in Nederland is en haar vader niet voor haar kan zorgen en ze (nog) niet terug kan naar moeder. Nora kan hier best verdrietig en boos over zijn. 

Nora gaat graag naar school en maakt daar snel contact met klasgenootjes. Nora is dol op aandacht en heeft graag mensen om haar heen. In het pleeggezin waar ze nu verblijft zijn jongere kinderen aanwezig en wil ze graag helpen. Pleegmoeder moet haar weleens uitleggen dat ze niet hoeft te helpen met opvoeden. Nora turnt graag en vindt het leuk als er ook andere kinderen in het gezin zijn. Nora kan mooi zingen en vindt het leuk om liedjes mee te zingen. 

De wens voor Nora
Voor Nora zijn we op zoek naar een pleeggezin waar zij kan blijven totdat bekend is of haar ouders weer voor haar kunnen zorgen. Als dat geen mogelijkheid meer is, zou het fijn zijn als Nora in het pleeggezin kan blijven wonen. Ze zoekt pleegouders die met haar in gesprek gaan als ze zien dat ze verdrietig of boos is; erover praten lucht vaak wel op. Soms is het nodig dat ze even met haar voeten mag stampen op de trap naar boven. In het gezin waar ze nu is, leggen ze uit dat je boos mag zijn, maar liever geen stem verheffen en met deuren slaan. Dit gaat haar al heel goed af. 

Meer informatie
Ben jij misschien het pleeggezin dat Nora zoekt? Neem dan contact op met Dolf Kuijken via dolfkuijken@enver.nl of 06 382 864 45. 

* I.v.m. de privacy is Nora niet haar echte naam.