Leandro (bijna 7) zoekt een pleeggezin

Leandro* is een jongen van bijna 7 jaar oud. Leandro woont op dit moment in een crisispleeggezin, maar hier kan hij niet opgroeien. Leandro is een leuke jongen die ontzettend veel heeft meegemaakt in zijn jonge leven. Hij heeft weinig stabiliteit en duidelijkheid gekend, maar heeft dit wel heel erg nodig want hij kan erg boos worden als er ruimte is in de grenzen die hem worden gegeven. 

Het perspectief voor Leandro is nog niet duidelijk, en het is ook nog niet bekend wanneer het perspectief wel duidelijk moet zijn. Omdat Leandro nu in een crisispleeggezin woont, zoeken we een fijn pleeggezin voor hem waar hij hij kan blijven wonen zo lang dat nodig is

Dagbesteding
Leandro verblijft op dit moment op een dagbesteding en er wordt druk gewerkt aan een compleet diagnostisch beeld zodat duidelijk is welke inzet van ondersteuning nodig is en welk type onderwijs goed bij hem zou passen. 

Leandro vindt het leuk op de dagbesteding en hij maakt hier iedere dag onder begeleiding zijn schoolwerk. Leandro vindt het prettig in kleine groepen te werken, hij is snel afgeleid en functioneert op sociaal emotioneel gebied een stuk jonger dan zijn kalenderleeftijd.

Nabijheid
Leandro heeft veel nabijheid nodig van volwassenen om hem te leren omgaan met probleemsituaties. We zoeken pleegouders die op deze leeftijd in kunnen steken en hem leren om op een juiste manier met anderen en de daarbij behorende emoties om te gaan. Leandro vindt het niet fijn als er tegen hem wordt geschreeuwd, dit is echt een trigger voor hem om heel erg boos te worden en het is dan ook belangrijk dat zijn opvoeder kalm en duidelijk naar hem is en blijft.

Leandro is graag actief bezig, hij houdt van voetbal en om samen met pleegouders activiteiten te doen. Hij heeft een korte spanningsboog als het gaat om bijvoorbeeld knutselen aan tafel of een boekje lezen. Op de dagbesteding krijgt hij hier extra begeleiding bij. 

Frustraties
Leandro heeft in korte tijd erg veel meegemaakt en heeft op korte termijn te maken gehad met twee overplaatsingen, dit is erg moeilijk voor hem. Frustraties komen er dan uit in de vorm van veel boosheid, met spullen gooien en schreeuwen. Leandro kan dit best lang volhouden maar als de opvoeder kalm en standvastig blijft en probeert aan te sluiten bij hem dan zakt het weer weg. 

Leandro heeft tijdens de plaatsing in het eerste pleeggezin wel laten zien dat hij veel interesse kan tonen in jongere kinderen (meisjes), hij houdt moeilijk afstand en is hier niet goed in aan te sturen. Leandro heeft een aantal malen seksueel overschrijdend gedrag laten zien, het is niet bekend wat hier de oorsprong van is. 

Leandro heeft op dit moment een eenmalig begeleid bezoek per week met zijn moeder en in het weekend is hij één dag bij zijn oma, zijn moeder is er dan ook bij aanwezig. Omdat het perspectief nog niet duidelijk is, zou de toekomst uit kunnen wijzen dat er teruggewerkt wordt naar huis en dan zal de bezoekregeling intensiever worden met zijn moeder. 

Pleegouders die stevig in hun schoenen staan
Leandro is een leuke en lieve jongen die veel gemist heeft in zijn leven, we zoeken dan ook pleegouders voor hem die openstaan voor een blijvende plaatsing van Leandro mocht dit nodig zijn. Leandro heeft opvoeders nodig die stevig in hun schoenen staan, bij hem aan kunnen sluiten maar ook in staat zijn om zich te houden aan hetgeen er afgesproken is met hem. Daarnaast is er sprake van een vrijwillige plaatsing en zijn moeder heeft het gezag, pleegouders moeten daarom openstaan voor een regelmatig contact met zijn moeder en oma. 

Op dit moment is Leandro iedere dag tot aan het eind van de dag op de dagbesteding, op de maandag heeft hij in de middag het bezoek met zijn moeder en zit hij een halve dag op de dagbesteding. Het is van belang dat Leandro indien hier nog sprake van is met het leerlingenvervoer naar Maassluis gebracht kan worden. Daarom zoeken we bij voorkeur een pleeggezin in de regio Goeree-Overflakkee en Voorne Putten en omstreken. 

Leandro zien we het beste functioneren in een pleeggezin zonder andere kinderen in het gezin of in een pleeggezin waar de kinderen boven de 16 jaar oud zijn. 


*Niet zijn echte naam