Pleegzorg Maatwerk

Maart 2021 - Begin 2020 zijn we in het gebied van de GRJR (de gemeenten in de regio Rijnmond) begonnen met het project Pleegzorg Maatwerk. Naast Enver zijn ook Timon en Horizon hierbij betrokken. Pleegzorg Maatwerk is in het leven geroepen om breakdowns te voorkomen. Een breakdown wil zeggen dat een plaatsing van een kind in een pleeggezin voortijdig wordt beëindigd. 

In het project werden pleegzorgbegeleiders en hun pleeggezinnen uitgedaagd om met elkaar te verzinnen wat helpend kan zijn in gezinnen om breakdowns te voorkomen. Middels Pleegzorg Maatwerk konden pleeggezinnen een aanvraag doen voor een andere, extra vorm van inzet in hun gezin. Denk hierbij aan een kindercoach, paardencoach of particuliere oppas. Deze zorg was er vooral op gericht om de kinderen en de pleegouders te ontlasten door draaglast en kracht weer in balans te krijgen. Dit kan helpen om breakdowns te voorkomen.

Helene de Nijs (pleegzorgbegeleider bij Enver) heeft samen met andere collega’s van Enver (Jeroen Hage, Lisa van Bochove en Aline Kraaijenveld) een projectgroep gevormd. Deze projectgroep heeft gezorgd voor de beoordeling en snelle afhandeling van de aanvragen die werden gedaan voor een Pleegzorg Maatwerk-traject. Na 9 maanden hebben we circa 66 aanvragen vanuit Timon, Horizon en Enver snel goed kunnen keuren, waardoor direct hulp ingezet kon worden in een gezin. Dit heeft tot nu toe tot in meerdere gezinnen een breakdown kunnen voorkomen. 

Helaas is het budget op, waardoor we geen nieuwe aanvragen meer kunnen aannemen. Wel zijn we druk in gesprek met de GRJR en hopen we dat we in de toekomst een vervolg kunnen geven aan het project! 

Ervaringsverhaal van een pleeggezin met Pleegzorg Maatwerk
“Onze pleegzoon sinds zit een aantal jaren op een cluster-4-school. De eerste jaren zat hij nog op een reguliere basisschool en ging hij ook naar een reguliere bso. Helaas bleek het later in verband met zijn gedrag voor hem niet meer mogelijk om zowel naar de reguliere school als naar de reguliere bso te gaan.

We zijn blij met de huidige school van onze pleegzoon! We wilden ook graag dat hij weer naar een bso kon gaan. Na een zoektocht zijn we bij een bso+ terechtgekomen. Deze bso is iets verder van ons huis en is niet gemakkelijk te bereiken voor ons pleegzoontje alleen. Helaas is het niet net zoals bij een reguliere bso dat er iemand klaarstaat om hem op te halen en een taxivergoeding vanuit de gemeente was niet mogelijk, omdat de afstand daarvoor weer net niet ver genoeg was. In het begin moesten wij ons pleegzoontje van school halen en naar de bso brengen. Niet heel handig… 

Gelukkig bleek het mogelijk om met een vergoeding vanuit Pleegzorg Maatwerk een taxi in te zetten en kan ons pleegzoontje nu opgehaald worden vanuit school door een taxi; die brengt hem naar de bso.

Wij zijn hier heel blij mee! Het geeft ons de rust om gewoon onze werkdag goed af te maken en aan het einde van de dag ons pleegzoontje op te halen.”