Samenwerking in pleegzorg

Maart 2021 - Ouders, pleegouders, jeugdbeschermers en pleegzorgbegeleiders werken samen om het beste voor een pleegkind te bereiken. Maar, goed samenwerken, is soms best ingewikkeld. Daarom heeft Enver samen met de NVP (Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen) en JBRR (Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond) 10 dialogen georganiseerd: gesprekken tussen ouders, pleegouders en professionals. Het doel hiervan was om elkaars perspectief beter te leren begrijpen en van daaruit de samenwerking te verbeteren. 

De dialogen zijn heel positief verlopen. Er werd ruimte ervaren voor alle perspectieven en er werd met veel respect met elkaar gesproken. Pleegouders gaven aan dat ze zich gesterkt voelden door de dialogen. Ze ontdekten dat ze soms onnodig onzeker en terughoudend waren. Het besef dat pleegouders meer hun verwachtingen en wensen bij de start van een plaatsing kunnen delen, kwam veel naar voren. Het is fijn voor pleegouders om te merken dat ze hierin niet alleen staan en dat andere pleegouders dit herkennen: “Mensen hier hebben dezelfde ervaring, dat geeft mij steun.” De wens van pleegouders is dat er geïnvesteerd wordt in de start van plaatsingen, wat betreft het contact met de hulpverlening. Pleegouders gaven aan graag echt gezien te willen worden in hun rol als pleegouder. De werkrelatie is belangrijk. Als mensen elkaar niet of nauwelijks treffen, is de kans op gaten in de communicatie en de samenwerking groter. Niet alleen pleegouders, maar ook de hulpverleners willen investeren in een duurzame relatie, waarin voldoende oog is voor de verschillende visies en verwachtingen van de betrokken partijen. Pleegouders beseften ook dat de betrokkenheid van ouders zo belangrijk is voor en tijdens de plaatsing. Ze hebben behoefte aan meer dan alleen sociaal wenselijk contact met ouders. Ouders moeten zoveel mogelijk een plek krijgen in het leven van het kind. Er werd heel bewust gevraagd: “Wat heeft een pleegouder nodig om de ouder van een kind tegemoet te komen?” Het pleegkind staat daarin altijd in het middelpunt in de visie van de pleegouder. Het belang van de pleegouder is leidend in de samenwerking met ouders en hulpverlening. Pleegouders zien graag dat er geïnvesteerd wordt in een goede start, ook wat betreft de opbouw van de relatie met ouders. Naast deze inzichten van pleegouders, zijn er natuurlijk ook inzichten van ouders, pleegzorgbegeleiders en jeugdbeschermers. Als u benieuwd bent naar het uitgebreide verslag, kunt u dit opvragen via pleegzorg@enver.nl. 

Als vervolg op de dialogen worden er ouders, pleegouders en professionals opgeleid tot dialoogleider. Daardoor kunnen we dit soort gesprekken vaker organiseren. Ook vormen we een projectgroep die aan de slag gaat met de opbrengsten uit de dialogen.